فریمور های رسمی PS4

در این قسمت فریمورهای رسمیPS4 برای دانلود قرار داده می شوند.

تمامی فریمورها همراه با MD5 آنها قرار داده شده اند.

 

Firmware 1.06                     aa7864b42ad01e3a07c6192c8503aa34
Firmware 1.50                     c64d11f839ac8628176941b99fd3670e
Firmware 1.50b                   df008b5601f4a214a3cc65030a02ac4a
Firmware 1.51                     ed49d42a08a0927f0692a2372d9e9e6e
Firmware 1.52                     28062731a1648df64e79ab62ee133057
Firmware 1.60                     3e3378b01dd01485e71d0561386a7821
Firmware 1.61                     85c31b2c320bac1c16bc8900f01ab968
Firmware 1.62                     f707ca06ca26381af7a808fb193798ab
Firmware 1.70                      8f40b2adcb15136e660499ca33092745
Firmware 1.71                      ce90f2e9274e4614ffde6934e08e4b6e
Firmware 1.72                      6f1e19fce6c9b6bdde0fe3e55ddefd7d
Firmware 1.74                      82bc202f64b32d4107a4fa5d136a93ce
Firmware 1.75                      401f1307e43d7fbb60c20dc8ad3497e4
Firmware 1.76                      a5234c6e8d37a57b374e24171173fbdd
Firmware 2.00                      765695ae57b467be031b1310703bf19d
Firmware 2.01                       ac34b68627648d4000e4f7f31f5f9797
Firmware 2.02                      bc9092058dfb67376c56f1b768ee9493
Firmware 2.03                      eac5e76be085221159ecbbe21e5022c5
Firmware 2.04                      402013820a65029ea44d97655e550ffb
Firmware 2.50                       5c6e09a82250e1dde602521ab1faf715
Firmware 2.51                       e63273cb3762eec5ae50b2bd877024aa
Firmware 2.55                       4f1c6d8597242ff346612773ffbc10ad
Firmware 2.57                       67c94f173d3cff0668430669b1ef4ddf
Firmware 3.00                      d60d15db9a489ff73736ecc2e803c0d3
Firmware 3.10                      66001b712670e9d804a642a46cf4225a
Firmware 3.11                       eb94028b3df04862c95f0c525c91ed73
Firmware 3.15                       516f3ad9b1505a369f9aa86b4825cf55
Firmware 3.50                       0aa1a7e346aaba18483a106f1a887a6f
Firmware 3.55                       48e1adf0e9a598930a984babb1f9547c
Firmware 4.00                      b67e17446b0ce4a9773aaee3e8ee5573
Firmware 4.01                      8b4ef90dc5994ba89028558030e31180
Firmware 4.05                      203c76c97f7be5b881dd0c77c8edf385
Firmware 4.06                      659190bc39c174350b6c322af0f0ded5
Firmware 4.07                      908b5f52e82c36536707844df67961d8
Firmware 4.50                      67aafbb4523d359dea2b4cd6f4cfd0d8
Firmware 4.55                      9c85ce3a255719d56f2aa07f4be22f02
Firmware 4.70                      f49b99a80ed9fa8d7366d123843c30be
Firmware 4.71                      bf3f4052063cfb9161f4ec5f180105d5
Firmware 4.72                      fa4413cb0c383a38856fad643c6d26a5
Firmware 4.73                      5b25ad39b7039ee2d88a825d2a04ab30
Firmware 4.74                      d47d2d03074bd2449d6f7a90d827d0e2
Firmware 5.00 Beta 3           707fd1fb0ff7fe9b6f5acf5f3e054d01
Firmware 5.00 Beta 4           532458ff3ff6cec1e425af60e05be83
Firmware 5.00 Beta 5           c819af15b04fd1943e207480cd10a2f4
Firmware 5.00 Beta 6          1e479d4d79308022902e4180fc5e48b
Firmware 5.00          9af5cac72ecfb821ch89d68f53c55340

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا