لیست خدمات تیم کپی خور برای کنسول پلی استیشن ویتا به شرح ذیل می باشد:

دقت داشته باشید که تمامی خدمات با ضمانت کامل صورت میگیرد.

تلفن: 02133918599 کوهی