لیست لیست خدمات تیم کپی خور برای کنسول ایکس باکس 360 به شرح ذیل می باشد:

خدمات مربوط به کنسول ایکس باکس 360

خدمات مربوط به دسته کنسول ایکس باکس 360

تعویض سوکت شارژ دسته ایکس باکس 360
تعویض باتری دسته ایکس باکس 360
تعویض سر آنالوگ های دسته ایکس باکس 360
تعویض دکمه LT,RT,LB,RB
تعویض دکمه های A,B,X Y و جهت ها
تعویض قاب دسته بدون اسکلت داخلی
تعویض اسکلت داخلی دسته ( استخوان دسته )
تعویض ذغالی
تعویض فلت دسته
تعویض آنالوگ چپ یا راست
تعویض آی سی Bluetooth

برای آگاهی از قیمت خدمات با شماره تلفن 02133918599 تماس حاصل فرمائید.